ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม