ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันณ  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

วันที่ 27  มิถุนายน  2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน   นางสาวพัชรินทร์  ธงยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  พร้อมด้วย นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัด  ณ  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  อำเภอนาแก    จังหวัดนครพนม