ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายครู เพื่อดำเนินงานพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และรับมอบป้ายห้ามสูบบุหรี่ ฯ