ลงพื้นที่กรณีบ้านพักอาศัยของนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 28 มิถุนายน 2566   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่กรณีบ้านพักอาศัยของนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง รายเด็กชายศุภกฤษ สิงหา นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม  เบื้องต้น ได้มอบเงินกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นพ.1 เป็นเงิน 3000 บาท และสำหรับเป็นสิ่งของอุปโภค บริโภค เป็นเงิน 500 บาท