พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ และผอ.กลุ่มฯ ร่วมรับชม – รับฟัง รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และคณะ เน้นย้ำความพร้อมในกิจกรรมการเรียนการสอน วันเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด