การประชุมเชิงปฏิบัติการตามข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง ณ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน   ผอ.  สพป.นครพนม  เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) พร้อมด้วยศน.วิทวินทร์ ประทังคติ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่งครู  (ว 9 / 2564  ) ตามข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ให้กับคุณครูในเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง ณ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม