การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก”ACTIVE LEARNING” ณ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก”ACTIVE LEARNING”การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เครือข่ายเรณูนคร พร้อมด้วย ดร.พิญญารัศม์ สิงหะ และนายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมหลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม