เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ open Eyes 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ open Eyes  ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู