ออกติดตามนโยบายด้านการศึกษาและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม ณ รร. บ้านหนองดุด อ.นาหว้า