การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (สอบสัมภาษณ์)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566  เวลา 08.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (สอบสัมภาษณ์) โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในครั้งนี้

ชัชชัย สุริยนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพปนครพนม เขต1