ตรวจเยี่ยม นิเทศ

ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ , นางจันทนีย์  ชูจันทร์  รก.ผอ.กลุ่มแผนฯ สพป.นครพนม เขต ๑ และดร.วราภรณ์  ชาเรืองเดช  ผอ.รร อนุบาลนครพนม  (ก.ต.ป.น.) ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ บริหารสถานศึกษา ครู ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนฯ ณ ร.ร.บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ และร.รบ้านนายอน้อย อ.ธาตุพนม จ.นครพนม