การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย สพป.นครพนม เขต 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม,ผอ.หน่วย, คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย สพป.นครพนม เขต 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และเวลา 10.30 น. ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้มาบรรยายและมอบนโยบายของ ก.ค.ศ. แก่ผู้บริหารสถานศึกษา