ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดนครพนม