ร่วมทำบุญเนื่องในงานอายุวัฒนมงคลครบ 65 ปี หลวงตาเชื้อ สันตุสสโก  22 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ วัดส้างพระอินทร์