ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียน  ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567