ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ศน.พรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางจันทนีย์ ชูจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษา นางสาวรัชนก นาคพงษ์ นักจิตวิทยา และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนย่านาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต รายเด็กชายธีระพัฒน์ ฮินตัว นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านดอนย่านาง อ.เมือง จ.นครพนม   ในการนี้ เบื้องต้นได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1  จำนวน  3,000  บาท