ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 3

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  เวลา 11.00 น. ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยการนำของ นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3