ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 7/2566  

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 7/2566  โดย นายสมยศ  สีแสนซุย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวชน  บัวสาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้