ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ณ ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก , ร.ร.บ้านไทยสามัคคี , ร.ร.บ้านผึ้ง , ร.ร.บ้านหนองบัว และ ร.ร.บ้านนาป่ง