ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 และเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านนายอน้อย อำเภอเรณูนคร และเวลา 10.00 น. เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม