รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2566 และประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566