การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสถาพร แก้วเคน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวจิรประภา พิมพงษ์ พนักงานพิมพ์ เข้ารับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมลำตะคอง ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา