วัรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต1พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต1, นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา