รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 และพนักงานราชการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 และพนักงานราชการ ที่มีความประสงค์จะบรรจุในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุ พร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทาง ระเบียบการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา และขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ มุ่งมั่นพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นคนดี คนเก่ง เติบโตอย่างมีคุณภาพอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข