ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านดอนแดง อ. ธาตุพนม

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ รก.ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านดอนแดง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม