การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน