การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11  โดยมี  นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย