การแสดงผลงานนักเรียนและการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดย คุณแม่ ดร.ฉวีวรรณ พันธุ(ดำเนิน) ศิลปินแห่งชาติ และวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพชรพลาญชัย  ณ  สนามโรงเรียนกุรุคุ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 19.30 น.   นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ประธานในพิธีเปิด การแสดงผลงานนักเรียนและการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดย คุณแม่ ดร.ฉวีวรรณ พันธุ(ดำเนิน) ศิลปินแห่งชาติ และวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพชรพลาญชัย  ณ  สนามโรงเรียนกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  โดยมี  นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1,  นางปฏิมาพร  ศิริสวัสดิ์ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย