ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม