ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านกุดฉิม

วันที่ 25 สิงหาคม  2566 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม