ประชุมชี้แจงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บันทึกข้อมูลลงแฟ้มทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ. 16 

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  นางสาวสถาพร แก้วเคน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บันทึกข้อมูลลงแฟ้มทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ. 16  โดยมี นางสาวปริศนา  พุทธบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสาวสุพรรษา  สุวรรณจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นายธรรมนูญ กีกาศ พนักงานธุรการ, นางสาวจิรประภา พิมพงษ์  พนักงานพิมพ์  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้