ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่คณะครูและบุคลากร ในโรงเรียนบ้านคำสว่าง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่คณะครูและบุคลากร ในโรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม