ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาแบะเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำการศึกษา พ.ศ. 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาแบะเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำการศึกษา พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูนรีเวอร์วิวอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม