พิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 เครือข่ายพระธาตุมรุขนคร ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม