การอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (YC: Youth Counselor) วิถีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (YC: Youth Counselor) วิถีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการป้องกันตนเองในทุกด้าน และมีทักษะในการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้น ม.1-3 จาก โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา, ธารน้ำใจ, หนองสังข์ราษฎร์บำรุง และไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)