ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 เครือข่ายอนุบาลท่าค้อขามเฒ่า และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง