การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม ณ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่