การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานกับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และมีนายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทุกขั้นตอน ในการนี้ ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ปาพรม, นายนิวชน บัวสาย และนายไฉน มีบุญ ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบและผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม และขอขอบคุณ นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม พร้อมคณะครู ที่อำนวยความสะดวกการดำเนินการสอบในครั้งนี้