พิธีเปิดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนการพัฒนาการคิดชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม Lesson study & Open Approach

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนการพัฒนาการคิดชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม Lesson study & Open Approach ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม