การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการฯ  ครั้งที่ 2  (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 ) เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์  และเครือข่ายพระธาตุมหาชัย

วันที่ 12 กันยายน  2566  นายอภิชัย   ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต  1 ได้มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง  รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์  ธงยศ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่เป็นประธานและร่วมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการฯ  ครั้งที่ 2  (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 ) ณ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง  กลุ่มเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์  และภาคบ่ายที่ โรงเรียนบ้านนกเหาะ  เครือข่ายพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม