มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ,นายอัครพัชร์ แสงนวลนิ่ม นิติกรปฏิบัติการ,นางสาวจิรายุ พรหมอารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายพงศ์ศักดิ์ แสนสุภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายกิจติ ต้นสวรรค์ ผอ.รร.บ้านหนองบัวหนองแวง,นายโกแมน คัดทะจันทร์ ผอ.รร.บ้านกุรุคุ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 3,000.- บาท ให้กับ นางนราพร หอสุระพิทักษ์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง เนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัย ณ บ้านน้อยใต้ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม และ นายสุรชาติ นนทะแสน ผอ.รร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ เป็นแทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมือง มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการครู ดังกล่าวด้วย