ตรวจสอบข้อมูล

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ นางสาวกนกวรรณ์ จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท /๑ นักเรียน ๑ คนระดับอนุบาล-ม.ต้น : ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ,ร.ร.บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล),ร.ร.บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)