18 ก.ย. 66 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1