ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพปฺนครพนม เขต 1,ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมี ดร.อัมพร   พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้