ร่วมประชุมพิจารณาผลงาน

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมพิจารณาผลงาน (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง (ชั้น๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม