พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมรับชม – รับฟัง รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และคณะ เน้นย้ำความพร้อมในกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด