ตรวจเยี่ยม

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วันที่สองของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา  ๑/๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนบ้านกกไฮ โรงเรียนบ้านดงติ้ว โรงเรียนบ้านนาถ่อนวิทยานุกูล อ.เมือง จ.นครพนม , โรงเรียนบ้านโพนบก โรงเรียนบ้านกุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม , โรงเรียนบ้านดงบาก และโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ อ.เรณู จ.นครพนม