สพป.นครพนม เขต ๑ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานระบบ CCT และการจัดทำข้อมูลDMC

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ CCT และการจัดทำข้อมูลDMC โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (cct)  และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาทุกแห่ง ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลออนไลน์ผ่านจอภาพ(ระบบ ZOOM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมรวมใจ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑