เดินหน้าพัฒนาการอ่าน การเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ฯ

วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์  ป้อมหิน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ คัดเลือกรางวัลรูปแบบการบริหาร/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “เดินหน้าพัฒนาการอ่าน การเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น