ตรวจเยี่ยม

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ open Eyes ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕  ณ ร.ร.บ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถมภ์) , ร.ร.บ้านนาคำ , ร.ร.บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม